บทสรุปข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น สาขาวิชา สาขางาน ชาย หญิง รวม
ปวช.1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล38038
652010201เครื่องมือกล/1 (ชก.1L1 ) 22022
652010202เครื่องมือกล/2 (ชก.1L2 ) 16016
ปวช.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง86692
642010602ก่อสร้าง/2 (ชส.2เอL2 ) 101
642010603ก่อสร้าง/3 (ชส.2บีL3 ) 101
652010601ก่อสร้าง/1 (ชส.1เอL1 ) 21122
652010602ก่อสร้าง/2 (ชส.1เอL2 ) 20424
652010603ก่อสร้าง/3 (ชส.1บีL3 ) 22022
652010604ก่อสร้าง/4 (ชส.1บีL4 ) 21122
ปวช.1ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์25025
652010301ผลิตภัณฑ์/1 (ชช.1 L1 ) 25025
ปวช.1ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์42345
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.2 L2 ) 202
652012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.1 L1 ) 22022
652012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.1 L2 ) 18321
ปวช.1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1345139
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.2บีL4 ) 101
652010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.1เอL1 ) 23124
652010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.1เอL2 ) 24024
652010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.1บีL3 ) 21223
652010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.1บีL4 ) 22224
652010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.1ซีL5 ) 24024
652010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.1ซีL6 ) 19019
ปวช.1ช่างยนต์ยานยนต์1803183
652010101ยานยนต์/1 (ชย.1เอL1 ) 22224
652010102ยานยนต์/2 (ชย.1เอL2 ) 24024
652010103ยานยนต์/3 (ชย.1บีL3 ) 24024
652010104ยานยนต์/4 (ชย.1บีL4 ) 24024
652010105ยานยนต์/5 (ชย.1ซีL5 ) 22022
652010106ยานยนต์/6 (ชย.1ซีL6 ) 21122
652010107ยานยนต์/7 (ชย.1ดีL7 ) 22022
652010108ยานยนต์/8 (ชย.1ดีL8 ) 21021
ปวช.1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์341246
652010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.1 L1 ) 111223
652010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.1 L2 ) 23023
ปวช.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ42244
652090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทท.1L1 ) 42244
ปวช.1เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์11314
652012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค.1 L1 ) 11314
ปวช.1สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม261945
652010801สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.1 L1 ) 16723
652010802สถาปัตยกรรม/2 (ชถ.1 L2 ) 101222
ปวช.2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล34034
642010201เครื่องมือกล/1 (ชก.2 L1 ) 18018
642010202เครื่องมือกล/2 (ชก.2 L2 ) 16016
ปวช.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง741690
642010601ก่อสร้าง/1 (ชส.2เอL1 ) 16319
642010602ก่อสร้าง/2 (ชส.2เอL2 ) 11718
642010603ก่อสร้าง/3 (ชส.2บีL3 ) 12214
642010604ก่อสร้าง/4 (ชส.2บีL4 ) 9211
642010605ก่อสร้าง/5 (ชส.2ซีL5 ) 11112
642010606ก่อสร้าง/6 (ชส.2ซีL6 ) 15116
ปวช.2ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์31132
642010301ผลิตภัณฑ์/1 (ชช.2 L1 ) 18018
642010302ผลิตภัณฑ์/2 (ชช.2 L2 ) 13114
ปวช.2ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์36036
642012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.2 L1 ) 20020
642012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.2 L2 ) 16016
ปวช.2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง10110111
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3บีL3 ) 101
632010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3บีL4 ) 202
642010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.2เอL1 ) 15419
642010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.2เอL2 ) 17017
642010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.2บีL3 ) 17118
642010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.2บีL4 ) 14317
642010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.2ซีL5 ) 18119
642010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.2ซีL6 ) 17118
ปวช.2ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์35237
642010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ยล.2 L7 ) 18119
642010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ยล.2 L8 ) 17118
ปวช.2ช่างยนต์ยานยนต์1181119
632010106ยานยนต์/6 (ชย.3ซีL6 ) 101
642010101ยานยนต์/1 (ชย.2เอL1 ) 20020
642010102ยานยนต์/2 (ชย.2เอL2 ) 22022
642010103ยานยนต์/3 (ชย.2บีL3 ) 20121
642010104ยานยนต์/4 (ชย.2บีL4 ) 21021
642010105ยานยนต์/5 (ชย.2ซีL5 ) 17017
642010106ยานยนต์/6 (ชย.2ซีL6 ) 17017
ปวช.2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์30434
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3เอL2 ) 101
642010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.2 L1 ) 16117
642010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.2 L2 ) 13316
ปวช.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ33639
642090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ชท.2L1 ) 33639
ปวช.2เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์13316
642012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค.2 L1 ) 13316
ปวช.2สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม191635
642010801สถาปัตยกรรม/1 ( ชถ.2 L1 ) 11920
642010802สถาปัตยกรรม/2 ( ชถ.2 L2 ) 8715
ปวช.3ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล65469
60210203เครื่องมือกล/3 (ชก.3บีL3 ) 101
60210204เครื่องมือกล/4 (ชก.3บีL4 ) 101
61210201เครื่องมือกล/1 (ชก.3เอL1 ) 202
61210203เครื่องมือกล/3 (ชก.3บีL3 ) 101
622010201เครื่องมือกล/1 (ชก.3 L1 ) 303
622010202เครื่องมือกล/2 (ชก.3 L2 ) 314
632010201เครื่องมือกล/1 (ชก.3เอL1 ) 15217
632010202เครื่องมือกล/2 (ชก.3เอL2 ) 16016
632010203เครื่องมือกล/3 (ชก.3บีL3 ) 23124
ปวช.3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง861298
61210602ก่อสร้าง/2 (ชส.3เอL2 ) 202
622010601ก่อสร้าง/1 (ชส.3เอL1 ) 202
622010602ก่อสร้าง/2 (ชส.3เอL2 ) 112
622010605ก่อสร้าง/5 (ชส.3ซีL5 ) 314
622010606ก่อสร้าง/6 (ชส.3ซีL6 ) 101
632010601ก่อสร้าง/1 (ชส.3เอL1 ) 16218
632010602ก่อสร้าง/2 (ชส.3เอL2 ) 15318
632010603ก่อสร้าง/3 (ชส.3บี L3 ) 11213
632010604ก่อสร้าง/4 (ชส.3บีL4 ) 13114
632010605ก่อสร้าง/5 (ชส.3ซีL5 ) 22224
ปวช.3ช่างเชื่อมโลหะผลิตภัณฑ์26127
60210301ผลิตภัณฑ์/1 (ชช.3เอL1 ) 101
61210301ผลิตภัณฑ์/1 (ชช.3เอL1 ) 101
61210302ผลิตภัณฑ์/2 (ชช.3บีL2 ) 101
622010301ผลิตภัณฑ์/1 (ชช.3 L1 ) 9110
632010301ผลิตภัณฑ์/1 (ชช.3 L1 ) 14014
ปวช.3ช่างซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม606
60211101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ชบ.3L1 ) 101
61211101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ชบ.3L1 ) 303
622011101ซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ชบ.3 L1 ) 202
ปวช.3ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์37542
622012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3เอL1 ) 224
632012801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3เอL1 ) 22123
632012802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3เอL2 ) 13215
ปวช.3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง1594163
59210403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3บีL3 ) 101
60210402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3เอL2 ) 101
60210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3ซีL5 ) 202
60210407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.3ดีL7 ) 101
61210401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3เอL1 ) 101
61210405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3ซีL5 ) 707
61210406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3ซีL6 ) 202
61210407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.3ดีL7 ) 101
622010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3เอL1 ) 404
622010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3บีL3 ) 404
622010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3บีL4 ) 101
622010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3ซีL5 ) 202
622010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3ซี6 ) 314
632010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ชฟ.3เอL1 ) 20020
632010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ชฟ.3เอL2 ) 17219
632010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ชฟ.3บีL3 ) 18018
632010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ชฟ.3บีL4 ) 17017
632010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ชฟ.3ซีL5 ) 14014
632010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ชฟ.3ซีL6 ) 20020
632010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ชฟ.3ดีL7 ) 23124
ปวช.3ช่างยนต์จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์44044
60210107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ยล.3ดีL7 ) 101
60210108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ยล.3ดีL8 ) 101
61210107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ยล.3ดีL7 ) 101
622010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (จย.3 L7 ) 505
622010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (จย.3 L8 ) 404
632010107จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/7 (ยล.3 L7 ) 15015
632010108จักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็กอเนกประสงค์/8 (ยล.3 L8 ) 17017
ปวช.3ช่างยนต์ยานยนต์1683171
61210102ยานยนต์/2 (ชย.3เอL2 ) 202
61210103ยานยนต์/3 (ชย.3บี L3 ) 404
61210104ยานยนต์/4 (ชย.3บี L4 ) 303
61210106ยานยนต์/6 (ชย.3ซี L6 ) 303
622010101ยานยนต์/1 (ชย.3เอL1 ) 101
622010102ยานยนต์/2 (ชย.3เอL2 ) 202
622010103ยานยนต์/3 (ชย.3บีL3 ) 202
622010104ยานยนต์/4 (ชย.3บีL4 ) 404
622010105ยานยนต์/5 (ชย.3ซีL5 ) 303
622010106ยานยนต์/6 (ชย.3ซีL6 ) 707
632010101ยานยนต์/1 (ชย.3เอL1 ) 18018
632010102ยานยนต์/2 (ชย.3เอL2 ) 21021
632010103ยานยนต์/3 (ชย.3บีL3 ) 17118
632010104ยานยนต์/4 (ชย.3บีL4 ) 20020
632010105ยานยนต์/5 (ชย.3ซีL5 ) 14014
632010106ยานยนต์/6 (ชย.3ซีL6 ) 14014
632010109ยานยนต์/9 (ชย.3อีL9 ) 33235
ปวช.3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์43548
61210503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3บีL3 ) 011
622010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3เอL1 ) 011
622010503อิเล็กทรอนิกส์/3 (ชอ.3บีL3 ) 303
632010501อิเล็กทรอนิกส์/1 (ชอ.3เอL1 ) 20222
632010502อิเล็กทรอนิกส์/2 (ชอ.3เอL2 ) 20121
ปวช.3เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์213
60212802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3เอL2 ) 101
61212801เทคนิคคอมพิวเตอร์/1 (ทค.3เอL1 ) 101
61212802เทคนิคคอมพิวเตอร์/2 (ทค.3เอL2 ) 011
ปวช.3เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ40848
59290101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ชท.3เอL1 ) 101
60290102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (ชท.3บีL2 ) 011
61290101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ชท.3 เอL1 ) 011
622090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ชท.3L1 ) 213
632090101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ชท.3L1 ) 37542
ปวช.3เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์451156
632012701เมคคาทรอนิกส์/1 (มค.3เอL1 ) 13417
632012702เมคคาทรอนิกส์/2 (มค.3เอL2 ) 15419
632012703เมคคาทรอนิกส์/3 (มค.3บีL3 ) 16319
632012704เมคคาทรอนิกส์/4 (มค.3 บีL4 ) 101
ปวช.3สถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม291847
61210801สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.3เอL1 ) 022
622010801สถาปัตยกรรม/1 (ชถ.3 L1 ) 202
622010802สถาปัตยกรรม/2 (ชถ.3 L2 ) 415
632010801สถาปัตยกรรม/1 ( ชถ.3เอL1 ) 111021
632010802สถาปัตยกรรม/2 (ชถ.3เอL2 ) 12517
ปวส.1การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน6612
653021401การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน/1 (ลจ.1/ปกติ/ม.6 ) 6612
ปวส.1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง14723170
653010601ก่อสร้าง/1 (กส.1/ปกติ/ตรง-เอL1 ) 15520
653010602ก่อสร้าง/2 (กส.1/ปกติ/ตรง-เอL2 ) 14721
653010603ก่อสร้าง/3 (กส.1/ปกติ/ตรง-บีL3 ) 20323
653010604ก่อสร้าง/4 (กส.1/ปกติ/ตรง-บีL4 ) 19322
653010605ก่อสร้าง/5 (กส.1/ปกติ/ตรง-ซีL5 ) 18220
653010606ก่อสร้าง/6 (กส.1/ปกติ/ตรง-ซีL6 ) 14014
653010607ก่อสร้าง/7 (กส.1/ปกติ/ม.6L7 ) 22224
653010608ก่อสร้าง/8 (กส.1/ปกติ/ม.6L8 ) 25126
ปวส.1ช่างกายอุปกรณ์ช่างกายอุปกรณ์707
653011501ช่างกายอุปกรณ์/1 (กอ.1/ปกติ/ตรง-ม.6 ) 707
ปวส.1เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล62163
653010201เครื่องมือกล/1 (ทผ.1/ปกติ/ตรง-L1 ) 24024
653010203เครื่องมือกล/3 (ทผ.1/ปกติ/ม.6-L3 ) 23023
653010204เครื่องมือกล/4 (ทผ.1/ปกติ/ม.6-L4 ) 15116
ปวส.1เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์2435248
643010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย.2/ปกติ/ตรง/บี-L3 ) 101
653010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.1/ปกติ/ตรง/เอ-L1 ) 22022
653010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.1/ปกติ/ตรง/เอ-L2 ) 22022
653010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย.1/ปกติ/ตรง/บี-L3 ) 21223
653010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย.1/ปกติ/ตรง/บี-L4 ) 19019
653010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย.1/ปกติ/ม.6/เอ-L5 ) 24024
653010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย.1/ปกติ/ม.6/เอ-L6 ) 19019
653010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย.1/ปกติ/ม.6/บี-L7 ) 25025
653010109เทคนิคยานยนต์/9 (ทย.1/ทวิภาคี/ตรง/เอ-L9 ) 23023
653010110เทคนิคยานยนต์/10 (ทย.1/ทวิภาคี/ตรง/เอ-L10 ) 23124
653010111เทคนิคยานยนต์/11 (ทย.1/ทวิภาคี/ตรง/บี-L11 ) 22123
653010112เทคนิคยานยนต์/12 (ทย.1/ทวิภาคี/ตรง/บี-L12 ) 22123
ปวส.1เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ27027
653010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (ทช.1/ปกติ/ตรง-L1 ) 14014
653010303เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/3 (ทช.1/ปกติ/ม.6-L3 ) 13013
ปวส.1เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม28432
653010801เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ทส.1/ปกติ/ตรง-L1 ) 819
653010802เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (ทส.1/ปกติ/ม.6-L2 ) 20323
ปวส.1เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม24226
653011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ทอ.1/ปกติ/ตรงL1 ) 24226
ปวส.1เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย35338
653012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คข.1/ปกติ/ตรง-L1 ) 20020
653012803คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/3 (คข.1/ปกติ/ม.6-L3 ) 15318
ปวส.1เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์39241
653090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (ทท.1/ปกติ/ตรง-1 ) 18018
653090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (ทท.1/ปกติ/ม.6L2 ) 21223
ปวส.1ธุรกิจการบินบริการภาคพื้น145
653022101บริการภาคพื้น/1 (ธบ.1/ปกติ/ม.6 ) 145
ปวส.1ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง2179226
653010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.1/ปกติ/ตรง/เอ-L1 ) 20121
653010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.1/ปกติ/ตรง/เอ-L2 ) 24024
653010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.1/ปกติ/ตรง/บี-L3 ) 22022
653010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.1/ปกติ/ตรง/บี-L4 ) 23023
653010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.1/ปกติ/ตรง/ซี-L5 ) 22123
653010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก.1/ปกติ/ตรง/ซี-L6 ) 21223
653010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก.1/ปกติ/ม.6/เอ-L7 ) 22224
653010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก.1/ปกติ/ม.6/เอ-L8 ) 23023
653010409ไฟฟ้ากำลัง/9 (ฟก.1/ปกติ/ม.6/บี-L9 ) 20121
653010410ไฟฟ้ากำลัง/10 (ฟก.1/ปกติ/ม.6/บี-L10 ) 20222
ปวส.1เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์19120
653012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.1/ทวิภาคี/ตรง-L1 ) 15116
653012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (มค.1/ทวิภาคี/ม.6-L2 ) 404
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์27128
653010501อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์/1 (อพ.1/ปกติ/ตรง-L1 ) 27128
ปวส.1อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม29130
653010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ.1/ปกติ/ตรง-L3 ) 18119
653010504อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/4 (ออ.1/ปกติ/ม.6-L4 ) 11011
ปวส.2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง15621177
61310605ก่อสร้าง/5 (กส.2ซีL5 ) 202
62310601ก่อสร้าง/1 (กส.2เอ L1 ) 011
62310603ก่อสร้าง/3 (กส.2บี L3 ) 101
633010601ก่อสร้าง/1 (กส.2/ปกติ/ตรง-เอL1 ) 101
633010603ก่อสร้าง/3 (กส.2/ปกติ/ตรง-บีL3 ) 314
633010604ก่อสร้าง/4 (กส.2/ปกติ/ตรง-บีL4 ) 314
633010605ก่อสร้าง/5 (กส.2/ปกติ/ตรง-ซีL5 ) 011
643010601ก่อสร้าง/1 (กส.2/ปกติ/ตรง-เอL1 ) 20121
643010602ก่อสร้าง/2 (กส.2/ปกติ/ตรง-เอL2 ) 20424
643010603ก่อสร้าง/3 (กส.2/ปกติ/ตรง-บีL3 ) 18422
643010604ก่อสร้าง/4 (กส.2/ปกติ/ตรง-บีL4 ) 17421
643010605ก่อสร้าง/5 (กส.2/ปกติ/ตรง-ซีL5 ) 18119
643010606ก่อสร้าง/6 (กส.2/ปกติ/ตรง-ซีL6 ) 13215
643010607ก่อสร้าง/7 (กส.2/ปกติ/ม.6 L7 ) 20121
643010608ก่อสร้าง/8 (กส.2/ปกติ/ม.6 L8 ) 20020
ปวส.2ช่างกายอุปกรณ์ช่างกายอุปกรณ์617
643011501ช่างกายอุปกรณ์/1 (กอ.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 617
ปวส.2เทคนิคการผลิตเครื่องมือกล73477
61310201เครื่องมือกล/1 (ทผ.2ตรงL1 ) 101
61310206เครื่องมือกล/6 (ทผ2ทวิม6L6 ) 101
62310201เครื่องมือกล/1 (ทผ.2 L1 ) 202
62310202เครื่องมือกล/2 (ทผ.2 L2 ) 101
62310205เครื่องมือกล/5 (ทผ.2 ทว. ม.6 เอ L5 ) 101
62310206เครื่องมือกล/6 (ทผ.2 ทว. ม.6 เอ L6 ) 202
62310207เครื่องมือกล/7 (ทผ.2 ทว. ม.6 บี L7 ) 213
633010201เครื่องมือกล/1 (ทผ.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 101
633010203เครื่องมือกล/3 (ทผ.2/ปกติ/ม.6-L3 ) 404
633010204เครื่องมือกล/4 (ทผ.2/ปกติ/ม.6-L4 ) 202
643010201เครื่องมือกล/1 (ทผ.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 25227
643010203เครื่องมือกล/3 (ทผ.2/ปกติ/ม.6-L3 ) 16016
643010204เครื่องมือกล/4 (ทผ.2/ปกติ/ม.6-L4 ) 15116
ปวส.2เทคนิคเครื่องกลเทคนิคยานยนต์2653268
61310103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย.2บีL3 ) 101
61310110เทคนิคยานยนต์/10 (ทย2ทวิเอ10 ) 101
62310107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย.2ม.6 บี L7 ) 202
62310110เทคนิคยานยนต์/10 (ทย.2ทว. เอ L10 ) 101
62310111เทคนิคยานยนต์/11 (ทย.2ทว. บี L11 ) 202
62310112เทคนิคยานยนต์/12 (ทย.2ทว. บี L12 ) 202
633010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.2/ปกติ/ตรง/เอ-L1 ) 202
633010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.2/ปกติ/ตรง/เอ-L2 ) 303
633010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย.2/ปกติ/ตรง/บี-L3 ) 505
633010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย.2/ปกติ/ตรง/บี-L4 ) 303
633010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย.2/ปกติ/ม.6/เอ-L5 ) 303
633010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย.2/ปกติ/ม.6/เอ-L6 ) 101
633010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย.2/ปกติ/ม.6/บี-L7 ) 505
633010109เทคนิคยานยนต์/9 (ทย.2/ทวิภาคี/ตรง/เอ-L9 ) 101
633010111เทคนิคยานยนต์/11 (ทย.2/ทวิภาคี/ตรง/บี-L11 ) 505
633010113เทคนิคยานยนต์/13 (ทย.2/ทวิภาคี/ม.6-L13 ) 101
643010101เทคนิคยานยนต์/1 (ทย.2/ปกติ/ตรง/เอ-L1 ) 22123
643010102เทคนิคยานยนต์/2 (ทย.2/ปกติ/ตรง/เอ-L2 ) 18018
643010103เทคนิคยานยนต์/3 (ทย.2/ปกติ/ตรง/บี-L3 ) 13013
643010104เทคนิคยานยนต์/4 (ทย.2/ปกติ/ตรง/บี-L4 ) 14115
643010105เทคนิคยานยนต์/5 (ทย.2/ปกติ/ม.6/เอ-L5 ) 19019
643010106เทคนิคยานยนต์/6 (ทย.2/ปกติ/ม.6/เอ-L6 ) 14115
643010107เทคนิคยานยนต์/7 (ทย.2/ปกติ/ม.6/บี-L7 ) 15015
643010108เทคนิคยานยนต์/8 (ทย.2/ปกติ/ม.6/บี-L8 ) 13013
643010109เทคนิคยานยนต์/9 (ทย.2/ทวิภาคี/ตรง/เอ-L9 ) 22022
643010110เทคนิคยานยนต์/10 (ทย.2/ทวิภาคี/ตรง/เอ-L10 ) 21021
643010111เทคนิคยานยนต์/11 (ทย.2/ทวิภาคี/ตรง/บี-L11 ) 20020
643010112เทคนิคยานยนต์/12 (ทย.2/ทวิภาคี/ตรง/บี-L12 ) 19019
643010113เทคนิคยานยนต์/13 (ทย.2/ทวิภาคี/ม.6-L13 ) 17017
ปวส.2เทคนิคโลหะเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ57057
62310305เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/5 (ทช.2ม.6 L5 ) 101
633010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (ทช.2/ปกติ/สายตรง-L1 ) 101
643010301เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/1 (ทช.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 19019
643010302เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/2 (ทช.2/ปกติ/ตรง-L2 ) 20020
643010303เทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ/3 (ทช.2/ปกติ/ม.6-L3 ) 16016
ปวส.2เทคนิคสถาปัตยกรรมเทคนิคสถาปัตยกรรม331245
62310801เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ทส.2 L1 ) 011
62310803เทคนิคสถาปัตยกรรม/3 (ทส.2 ม.6 L3 ) 8210
633010801เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ทส.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 101
633010802เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (ทส.2/ปกติ/ม.6-L2 ) 336
643010801เทคนิคสถาปัตยกรรม/1 (ทส.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 9110
643010802เทคนิคสถาปัตยกรรม/2 (ทส.2/ปกติ/ม.6-L2 ) 12517
ปวส.2เทคนิคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม35237
643011101เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/1 (ทอ.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 18119
643011102เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/2 (ทอ.2/ปกติ/ตรง-L2 ) 10111
643011103เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอุตสาหกรรม/3 (ทอ.2/ปกติ/ม.6-L3 ) 707
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย33437
62312805คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย/5 (คม.2 ม.6 L5 ) 303
633012803คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย/3 (คม.2/ปกติ/ม.6-L3 ) 303
643012803คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย/3 (คม.2/ปกติ/ม.6-L3 ) 15116
643012804คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย/4 (คม.2/ปกติ/ม.6-L4 ) 12315
ปวส.2เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย22022
62312801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คข.2 L1 ) 101
643012801คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย/1 (คข.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 21021
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ101
62390101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทท.2 L1 ) 101
ปวส.2เทคโนโลยีสารสนเทศนักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์331649
633090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (ทท.2/ปกติ/ตรง-1 ) 314
633090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (ทท.2/ปกติ/ม.6-2 ) 404
643090101นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/1 (ทท.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 12315
643090102นักพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์/2 (ทท.2/ปกติ/ม.6-L2 ) 141226
ปวส.2ธุรกิจการบินบริการภาคพื้น022
643022101บริการภาคพื้น/1 (ธบ.2/ปกติ/ม.6 ) 022
ปวส.2ไฟฟ้ากำลังติดตั้งไฟฟ้า101
57310409ติดตั้งไฟฟ้า/9 (ตต.3ทวิ6L9 ) 101
ปวส.2ไฟฟ้าไฟฟ้ากำลัง21914233
60310412ไฟฟ้ากำลัง/12 (ฟก2ทวิ6L12 ) 101
61310403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.2บีL3 ) 101
62310403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.2บี L3 ) 101
62310404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.2บี L4 ) 101
62310405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.2ซี L5 ) 101
62310407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก.2ม.6 เอ L7 ) 101
62310409ไฟฟ้ากำลัง/9 (ฟก.2ม.6 บี L9 ) 404
62310410ไฟฟ้ากำลัง/10 (ฟก.2ม.6 บี L10 ) 112
62310412ไฟฟ้ากำลัง/12 (ฟก.2ทว. ม.6 L12 ) 404
633010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.2/ปกติ/ตรง-เอL2 ) 101
633010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.2/ปกติ/ตรง-บีL4 ) 101
633010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.2/ปกติ/ตรง-ซีL5 ) 404
633010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก.2/ปกติ/ตรง-ซีL6 ) 303
633010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก.2/ปกติ/ม.6-เอL7 ) 202
633010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก.2/ปกติ/ม.6-เอL8 ) 303
633010409ไฟฟ้ากำลัง/9 (ฟก.2/ปกติ/ม.6-บีL9 ) 202
633010410ไฟฟ้ากำลัง/10 (ฟก.2/ปกติ/ม.6-บีL10 ) 707
633010411ไฟฟ้ากำลัง/11 (ฟก.2/ปกติ/ม.6-ซีL11 ) 202
643010401ไฟฟ้ากำลัง/1 (ฟก.2/ปกติ/ตรง/เอ-L1 ) 12214
643010402ไฟฟ้ากำลัง/2 (ฟก.2/ปกติ/ตรง/เอ-L2 ) 21021
643010403ไฟฟ้ากำลัง/3 (ฟก.2/ปกติ/ตรง/บี-L3 ) 18018
643010404ไฟฟ้ากำลัง/4 (ฟก.2/ปกติ/ตรง/บี-L4 ) 19019
643010405ไฟฟ้ากำลัง/5 (ฟก.2/ปกติ/ตรง/ซี-L5 ) 16117
643010406ไฟฟ้ากำลัง/6 (ฟก.2/ปกติ/ตรง/ซี-L6 ) 18220
643010407ไฟฟ้ากำลัง/7 (ฟก.2/ปกติ/ม.6/เอ-L7 ) 16117
643010408ไฟฟ้ากำลัง/8 (ฟก.2/ปกติ/ม.6/เอ-L8 ) 21122
643010409ไฟฟ้ากำลัง/9 (ฟก.2/ปกติ/ม.6/บี-L9 ) 19322
643010410ไฟฟ้ากำลัง/10 (ฟก.2/ปกติ/ม.6/บี-L10 ) 19322
ปวส.2เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์19120
643012701เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/1 (มค.2/ทวิภาคี/ตรง-L1 ) 11011
643012702เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์/2 (มค.2/ทวิภาคี/ม.6-L2 ) 819
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์22224
62310501อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์/1 (อพ.2 L1 ) 101
633010501อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์/1 (อพ.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 101
643010501อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์/1 (อพ.2/ปกติ/ตรง-L1 ) 20222
ปวส.2อิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม26127
61310503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ.2L3 ) 101
62310503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ.2 ม.6 L3 ) 011
643010503อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม/3 (ออ.2/ทวิภาคี/ตรง-L3 ) 25025
ป.ตรี.1เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์55156
65410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (เทคโนโลยียานยนต์ 1/1 ) 27027
65410102เทคโนโลยียานยนต์/2 (เทคโนโลยียานยนต์ 1/2 ) 28129
ป.ตรี.1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ22729
65490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/1 ) 9413
65490102เทคโนโลยีสารสนเทศ/2 (เทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2 ) 13316
ป.ตรี.2เทคโนโลยียานยนต์เทคโนโลยียานยนต์49049
63410102เทคโนโลยียานยนต์/2 (ทล.บ.ยานยนต์2/2 ) 303
64410101เทคโนโลยียานยนต์/1 (ทล.บ.ยานยนต์2/1 ) 21021
64410102เทคโนโลยียานยนต์/2 (ทล.บ.ยานยนต์2/2 ) 24024
65410102เทคโนโลยียานยนต์/2 (เทคโนโลยียานยนต์ 1/2 ) 101
ป.ตรี.2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ16117
63490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทล.บ.2สารสนเทศ ) 101
64490101เทคโนโลยีสารสนเทศ/1 (ทล.บ.1สารสนเทศ ) 15116
บทสรุปจำนวนนักเรียน จำแนกตามระดับชั้น
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
ปวช.161853671
ปวช.252459583
ปวช.375072822
ปวส.191162973
ปวส.21001831084
ป.ตรี.177885
ป.ตรี.265166
รวม39463384284